Zapomniałem hasła

Zakładanie stron i forów znowu działa!

Zgłaszaliście ostatnio problemy z zakładaniem nowych stron i forów. Faktycznie był problem wynikający z wyczerpania pewnego limitu w aplikacji. Został on już rozwiązany.

Niniejszym mogę oświadczyć, że zakładanie stron i forów znowu działa!