Uwaga! Hosting Webplus kończy działalność z dniem 31.07.2019r. Więcej informacji tutaj.

Zapomniałem hasła

Regulamin serwisu Webplus


Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu Webplus, dostępnego pod adresem webplus.net.pl w tym również założonych w ramach świadczonej usługi forów dyskusyjnych i stron internetowych dostępnych w domenach webplus.net.pl i aaf.pl.

Serwis internetowy Webplus, to platforma społecznościo-hostingowa. W ramach serwisu świadczone są usługi pozwalające na zawieranie i podtrzymywaie znajomości przez użytkowników, publikowanie przez nich treści, a także hostowanie i wymianę plikami w tym usługi zautomatyzowanego tworzenia i hostowania stron internetowych i forów dyskusyjnych.

Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej. Nie dotyczy to jednak oprogramowania i elementów graficznych oprogramowania open source wykorzystanego do stworzenia hostowanych stron i forów.

Definicje:

Webplus, Serwis - Serwis internetowy znajdujący się pod adresem webplus.net.pl należący do firmy Webplus Software, a także Strony Użytkowników.

Strony Użytkowników, Strony Hostowane - Strony internetowe oraz fora dyskusyjne zakładane przez Użytkowników Zarejestrowanych, przy użyciu odpowiedniego modułu aplikacji Serwisu, a dostępne dla wszystkich za pośrednictwem adresu w domenie webplus.net.pl lub aaf.pl wybranego przez Użytkownika.

Regulamin - Niniejszy dokument wraz z załącznikiem w postaci Polityki Prywatności dostępnym pod adresem http://www.webplus.net.pl/polityka-prywatnosci

Właściciel, Usługodawca, Administrator - Firma Webplus Software - właściciel Serwisu.

Użytkownik - Każda osoba fizyczna lub organizacja wykorzystująca Serwis do przeglądania, a także publikowania treści.

Użytkownik Zarejestrowany - Każda osoba fizyczna, która poprzez wypełnienie i przesłanie odpowiedniego formularza w Serwisie wchodzi w posiadanie swoje unikalnego konta w Serwisie. Jedynie taka Osoba, po uprzedniej autoryzacji, może publikować materiały w Serwisie), a także w pełni korzystać z usług hostingowych. Odstępstwem od powyższej reguły są Strony Hostowane, na których treści mogą publikować również Użytkownicy niezarejestrowani o ile Administrator danej Strony Hostowanej nie zadecyduje inaczej.

Administrator Strony Hostowanej - Użytkownik Zarejestrowany, który korzystając z odpowiedniego modułu Serwisu utworzył Stronę Hostowaną.

Usługi Płatne - Usługi, za które Usługodawca pobiera opłaty, w szczególności są to Dysk Internetowy, Transfer i Wyłączenie reklam na Serwisie Hostowanym.

Punkty - Usługa wirtualnej waluty pozwalającej zdeponować środki pieniężne w postaci wirtualnych punktów, a następnie opłacać nimi Usługi Płatne.

Dysk Internetowy - Usługa Płatna - miejsce na dysku, którego wielkość wyrażona jest w jednostkach wykorzystywanych w informatyce do określania pojemności nośników pamięci i objętości plików, na serwerze Usługodawcy zarezerwowane dla Zarejestrowanego Użytkownika po uiszczeniu wcześniejszej opłaty. Użytkownik, może w ramach zarezerwowanego miejsca umieszczać Pliki Hostowane.

Pliki Hostowane - Pliki umieszczone przez Zarejestrowanego Użytkownika na serwerze Usługodawcy.

Transfer - Usługa Platna - wielkość wyrażona w jednostkach wykorzystywanych w informatyce do określania pojemności nośników pamięci i objętości plików, która jest wykorzystywana do rozliczania Użytkownika Zarejestrowanego z ilości danych ściągniętych z Serwisu w formie Hostowanych Plików.

Partner Marketingowy - Podmiot współpracujący z Usługodawcą, którego treści reklamowe mogą być umieszczane w Serwisie lub wiadomościach wysyłanych do Użytkowników.

Materiały Reklamowe - Materiały zawierające treści reklamowe Partnera Marketingowego opublikowane na stronach Serwisu lub we wiadomościach wysłanych do Użytkowników.


Rejestracja

Dostęp do serwisu Webplus jest bezpłatny, realizowany za pośrednictwem publicznej sieci Internet. Dostęp do części usług, w tym publikowania treści możliwy jest dopiero po rejestracji i zalogowaniu w Serwisie.

Rejestracja odbywa się za pośrednictwem formularza rejestracji serwisu Webplus. Użytkownik wypełnia odpowiednie pola i przesyła formularz. Następnie w celu potwierdzenia i aktywowania konta otrzymuje zwrotną wiadomość e-mail z linkiem potwierdzającym rejestrację. Dopiero wejście na stronę z podanego linka kończy rejestrację.

Użytkownik podczas rejestracji zobowiązuje się do akceptacji niniejszego regulaminu, jak również do podania w pełni prawdziwych danych, w szczególności adresu e-mail.

Użytkownik ma wgląd do informacji upublicznionych i w dowolnym momencie może wystąpić o usunięcie tych danych i powiązanego konta. Szczegóły dotyczące danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności.

Usługodawca zastrzega, że część funkcjonalności jest odpłatna i dostęp do niej jest możliwa dopiero po uiszczeniu stosownej opłaty. Informacja o tym zawarta jest na odpowiednich podstronach Serwisu.

Usługodawca zastrzega, że w momencie stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika Zarejestrowanego poniższego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów, może zablokować dostęp i usunąć trwale konto Użytkownika wraz z wykupionymi usługami. W szczególności mogą zostać usunięte wykupione przez Użytkownika Punkty, Transfer, Dysk Internetowy, Strony Hostowane, Pliki Hostowane.

Użytkownik oświadcza, iż w momencie usunięcia konta spowodowanego naruszeniem Regulaminu, przepisów prawa lub obyczajów, nie będzie rościł praw do wykupionych Usług, które w ten sposób zostały unieważnione, jak również zwrotu kosztów poniesionych za te Usługi.


Korzystanie z Serwisu

Każda osoba fizyczna oraz organizacja o charakterze niedochodowym może założyć w serwisie co najwyżej jedno konto.

Z serwisu, można korzystać jedynie poprzez udostępnioną pod adresem webplus.net.pl aplikację, zgodnie z przeznaczeniem jej poszczególnych modułów.

Użytkownik oświadcza, że nie będzie wykorzystywał do żadnych celów ewentualnie odnalezionych błędów w działaniu aplikacji oraz że w takiej sytuacji niezwłocznie zgłosi znaleziony błąd Usługodawcy.

W ramach działania Serwisu Właściciel udostępnia usługi o charakterze społecznościowym i hostingowym m.in. Mikroblog, Znajomości, Hosting Plików, Hosting Stron.

Usługa Znajomości polega na możliwości wejścia dwóch Zarejestrowanych Użytkowników w interakcję i połączenie ich relacją znajomości. Umożliwia to łatwiejszy kontakt, jak również kierowanie publikowanych treści do osób w grupie znajomych. Aby doszło do połączeni Użytkowników relacją znajomości jeden z Użytkowników musi używając odpowiedniego modułu aplikacji wysłać drugiemu zaproszenie. Każde zaproszenie może być przez Użytkownika zapraszanego zaakceptowane lub odrzucone.

Usługa Mikroblogu polega na możliwości pisania krótkich wiadomości (do 160 znaków) adresowanych do innych Użytkowników serwisu i wyświetlanych na liście wiadomości. Użytkownik może wybrać czy wiadomość będzie widoczna dla wszystkich, dla Użytkowników Zalogowanych, dla Użytkowników w związku znajomości czy tylko dla niego samego. Wiadomości można oznaczać tagami, zgodnie z informacjami w odpowiednim module. Można dzięki temu sortować wiadomości po słowach kluczowych, nazwie użytkownika i poziomie prywatności.

Usługa Hostingu plików pozwala Zarejestrowanym Użytkownikom zapisywać na serwerze i ściągać z niego pliki. Użytkownik ma możliwość umieszczenia pliku na Dysku Internetowym i w katalogu Udostępniane.

Umieszczenie pliku na Dysku Internetowym jest płatne zgodnie z cennikiem dostępnym na stronach Serwisu. Opłata jest w formie abonamentowej za zarezerwowane miejsce na dysku serwera. Użytkownik może w ramach zarezerwowanego miejsca gromadzić i udostępniać pliki. Po 7 dniach od momentu wygaśnięcia okresu dzierżawy Dysku Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia hostowanych plików.

Umieszczenie pliku w katalogu Udostępniane jest darmowe. Umieszczony plik otrzymuje termin ważności 14 dni od momentu umieszczenia na serwerze. W momencie gdy jakiś Użytkownik ściągnie plik, wtedy automatycznie termin ważności zostaje przedłużony do 30 dni od momentu ściągnięcia. W przypadku gdy upłynie termin ważności pliku, zostaje on automatycznie usuwany z serwera.

Pliki można organizować w katalogach. Każdy katalog może otrzymać indywidualny poziom ograniczeń (dostępny dla wszystkich, dla Użytkowników Zarejestrowanych, dla Użytkowników w relacji Znajomości z właścicielem, dla właściciela). Poziom ograniczeń jest dziedziczony po katalogach nadrzędnych, na zasadzie wybrania najbardziej restrykcyjnego poziomu prywatności ze wszystkich katalogów nadrzędnych po drodze do korzenia.

Ściąganie własnych plików odbywa się całkowicie za darmo i bez ograniczeń w granicach rozsądnego korzystania z Serwisu.

Ściąganie plików udostępnianych przez innych Użytkowników możliwe jest pod warunkiem posiadania uprawnień do katalogu, w którym plik się znajduje. Ściągnięcie takiego pliku jest płatne. Użytkownik ściągając plik musi posiadać wykupioną ilość Transferu w wysokości co najmniej równej wielkości ściąganego pliku. W momencie rozpoczęcia ściągania Transfer jest odejmowany z konta.

Użytkownik od momentu rozpoczęcia ściągnięcia pliku ma 3 dni na jego zakończenie. W tym czasie może bez przeszkód wstrzymywać i wznawiać, zatrzymywać i rozpoczynać ponownie ściąganie pliku bez dodatkowego kosztu Transferu.

W momencie pobrania Transferu z konta Użytkownika ściągającego plik wynagrodzenie za udostępnienie pliku w postaci dodatkowych Punktów otrzymuje Użytkownik - Właściciel pliku. Standardowo wynosi ono 20% ceny transferu potrzebnego do ściągnięcia pliku liczonego po cenie za najtańszy pakiet Transferu.

Zabronione jest ściąganie plików bez logowania się w Serwisie, z pominięciem standardowej przewidzianej procedury, w szczególności potrącenia transferu. Zabronione jest również udostępnianie konta w celu darmowej wymiany plikami. Użytkownik oświadcza, że rozumie te zasady i będzie ich przestrzegał.

Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia możliwości zakupu nowych usług (dzierżawy kolejnych Dysków Internetowych, umieszczanie pliku w katalogach Udostępnianych, dokupowanie Transferu), gdyby z przyczyn technicznych takie ograniczenia musiały zostać wprowadzone. Powinny one trwać nie dłużej niż do czasu rozbudowy infrastruktury Usługodawcy pozwalającej na obsługę większego ruchu.


Korzystanie z Serwisów Hostowanych

Użytkownik ma możliwość założenia za darmo Serwisów Hostowanych w formie stron internetowych i forów dyskusyjnych.

Liczba Serwisów Hostowanych jaką może założyć Użytkownik ograniczona jest jedynie możliwościami technicznymi infrastruktury Usługodawcy.

Użytkownik nie ma dostępu do plików i baz danych tworzących Stronę Hostowaną. Ma dostęp jedynie do jej interfejsu poprzez usługę www.

Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać Serwis Hostowany tylko z użyciem jego interfejsu www, zgodnie z jego zastosowaniem.

Użytkownik nie ma ograniczeń co do wielkości Serwisu Hostowanego, jak również generowanego przez niego ruchu na serwerze (poza ograniczeniami technicznymi infrastruktury Usługodawcy), zastrzegając jednak, że Strona Hostowana musi być użytkowana w sposób rozsądny bez działania na szkodę Serwisu.

Użytkownik nie ma możliwości umieszczania plików na serwerze Usługodawcy w ramach działania Serwisu Hostowanego. Zabronione są również wszelkie próby umieszczania takich plików.

Serwis Hostowany jest integralną częścią Serwisu Webplus. Użytkownik - Założyciel Serwisu Hostowanego posiada prawa autorskie do wygenerowanych treści. Oświadcza jednak, że wyraża zgodę na ich publikację w Serwisie Hostowanym.

Każdy Użytkownik rejestrujący się w Serwisie Hostowanym, staje się również Użytkownikiem Serwisu Webplus. Musi zatem zaakceptować Regulamin i otrzyma konto w Serwisie Webplus.

Użytkownicy Serwisu Hostowanego, którzy do tej pory nie zaakceptowali Regulaminu i nie posiadają konta w Serwisie Webplus, będą musieli zaakceptować Regulamin i otrzymać Konto w terminie wyznaczonym przez Usługodawcę. Informacja o tym terminie zostanie opublikowana na stronach Serwisu.

Użytkownicy Serwisu Hostowanego, którzy nie zaakceptują Regulaminu Serwisu Webplus utracą dostęp do Serwisu Hostowanego, w terminie ogłoszonym przez Usługodawcę.

Użytkownik nie może naruszać integralności plików i bazy danych Serwisu Hostowanego.

Usługodawca zastrzega sobie możliwość usunięcia nieaktywnych, porzuconych Serwisów Hostowanych w celu odciążenia infrastruktury. Przez nieaktywny Serwis Hostowany Usługodawca rozumie Serwis Hostowany, na którym żaden z Użytkowników nie logował się, nie dodawał żadnych treści dłużej niż 365 dni.

Usługodawca zastrzega, że nie ma obowiązku i nie będzie udostępniał użytkownikom plików i baz danych tworzących Serwisy Hostowane. Dane tworzące taki Serwis można skopiować poprzez interfejs www.

Usługodawca zastrzega, że może wykorzystywać powierzchnię Serwisów Hostowanych do umieszczania Materiałów Reklamowych Partnerów Marketingowych.

Użytkownik ma możliwość odpłatnego zablokowania wyświetlania reklam zgodnie z aktualnie obowiązującym w Serwisie cennikiem.


Obowiązki Użytkownika

Użytkownik zobowiązuje się do:

Bezwzględnego przestrzegania Regulaminu Serwisu, obowiązującego prawa i przyjętych obyczajów.

Podania w profilu prawdziwych danych i aktualizowania ich bezzwłocznie po ich ewentualnej zmianie.

Zabezpieczania wszelkich publikowanych materiałów przeznaczonych dla osób pełnoletnich przed przypadkowym dostępem, osób nie wyrażających chęci zapoznania się z takimi treściami, w szczególności osób niepełnoletnich.

Poszanowania praw innych Użytkowników.

Kontrolowania zmian w poniższym Regulaminie i zapoznawanie się z nimi.


Nakazy i zakazy

Użytkownikowi zabrania się:

Rozpowszechniania w Serwisie lub z jego użyciem plików i innych materiałów, do których Użytkownik nie ma praw autorskich ani jakichkolwiek innych praw zezwalających na publikację.

Umieszczania treści sprzecznych z Regulaminem Serwisu, prawem czy przyjętymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, o charakterze pornografii z udziałem dzieci, zwierząt lub przemocy, materiałów promujących piractwo, upowszechniających techniki łamania zabezpieczeń, treści rasistowskich czy nawołujących do przemocy oraz inne podobne treści.

Ingerencji w Serwis niezgodnie z jego przeznaczeniem w tym w szczególności przełamywania zabezpieczeń Serwisu i Utrudnianie korzystania z Serwisu innym Użytkownikom.

Obciążanie Serwera poprzez nadmierne generowanie ruchu na Koncie i działania wykraczające poza standardowe wykorzystanie Serwisu.

Tworzenia stron będących jedynie przekierowaniami lub gdy ich główną i jedyną treść stanowi link lub reklama prowadzące do innej strony internetowej.

Udostępniania konta osobom trzecim, w szczególności w celu próby obejścia kosztów związanych z wymianą plików.

Pobierania plików z bez użycia odpowiednich modułów Serwisu, w celu obejścia reguł dotyczących pobierania.

W przypadku złamania regulaminu usługodawca zastrzega sobie możliwość zablokowania i usunięcia konta oraz założonych przez użytkownika stron.


Odpowiedzialność

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołanych siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli w wyniku tych zakłóceń dojdzie do utraty danych na Kontach Użytkowników.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wynikających z dokonywania zmian i ulepszeń w Serwisie. O ewentualnych związanych z tym przerwach technicznych i ich czasie trwania Użytkownicy będą powiadomieni.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników. Użytkownicy, którzy publikują w serwisie wiadomości, pliki czy inne dane, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną

Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami Usługodawcy.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa oraz szkody wywołane jego działaniami w Serwisie, w szczególności dotyczy to podania niezgodnych z prawem danych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej tajemnicy poufnej, naruszenie dóbr osobistych oraz praw autorskich i praw pokrewnych.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego roszczeń przez jakiekolwiek osoby w związku z działaniem Użytkowników Serwisu, w szczególności w przypadku opublikowania treści godzących w dobro i prawa Osoby przedstawiającej roszczenia. Całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik, który działał na szkodę Osoby.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wejście w posiadanie konta Użytkownika przez Osoby trzecie oraz użycia tego konta do celów niezgodnych z tym Regulaminem, obowiązującym prawem i przyjętymi obyczajami.


Reklamacje

Wszystkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie Usługodawcy problemu poprzez odpowiedni moduł aplikacji lub w przypadku braku takiego modułu mailowo na adres admin@webplus.net.pl.

Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia.

Reklamacja rozpatrzona raz, nie będzie rozpatrywana ponownie.

Po rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik otrzyma informację w sprawie zajętego stanowiska wraz ze stosownym uzasadnieniem.


Zmiany regulaminu

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym momencie z ważnych przyczyn (w szczególności prawnych i technicznych) bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikom.

W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Usługodawca poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu.

Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w ciągu 7 dni od momentu publikacji w Serwisie.

W przypadku braku akceptacji Regulaminu Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia konta w Serwisie, wraz z całą zawartością. Nieusunięcie konta będzie odczytywane jako wyrażenie zgody na postanowienia aktualnie obowiązującego Regulaminu.


Postanowienia końcowe

Wszelkie naruszenia powyższego Regulaminu prosimy zgłaszać na adres admin@webplus.net.pl

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2010r.